Zkušenosti

Vystudoval Právnickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, kterou absolvoval v roce 2008. Působil nejprve dva roky jako právník na katastru nemovitostí, kde získal bohaté zkušenosti v oblasti práva převodu nemovitostí. Jeho další kroky směřovaly na Státní fond životního prostředí, kde se po dva roky věnoval především přípravě a zpracovávání veřejných zakázek. Po prvních letech sbírání užitečných právních zkušeností nastoupil jako advokátní koncipient do advokátní kanceláře Dvořák a partneři, s. r. o., kde se zabýval především právem nemovitostí, rodinným právem a v neposlední řadě také obchodním právem na základě požadavků firemní klientely. V roce 2015 úspěšně složil advokátní zkoušky a ve stejném roce byl zapsán do seznamu advokátů ČAK a založil také vlastní advokátní kancelář s působností pro Kladno a Prahu. Věnuje se především trestnímu právu, občanskému právu (rodinnému právu, právu nemovitostí), právu pracovnímu a cizineckému právu. Advokátní kancelář dále úzce spolupracuje s notářem a soudními exekutory.

2007

Katastrální úřad v České Lípě

2008

Absolvování VŠ

2009

Státní fond životního prostředí

2010

Advokátní koncipient

2015

Advokát

2017

Spuštění nového webu