Mgr. David Janus, advokát

Jsem advokát s generální praxí a jsem za Vás připraven bojovat.

Kontakt

Právní služby s působností Praha a Kladno

Ať již jde o kontrolu smlouvy nebo  zastoupení v soudním sporu, jsem tu pro Vás. Řekněte mi, co potřebujete, a o vše ostatní se již postarám já.

RODINNÉ PRÁVO

Právní poradenství, příprava podání k soudu, včetně zastupování v řízení před soudy, rozvod manželství, úprava majetkových vztahů v souvislosti s rozvodem manželství, úprava vztahů k dětem v souvislosti s rozvodem manželství i po rozvodu, výživné a další.

PRÁVO NEMOVITOSTÍ

 

Sepis a revize smluv – smlouvy o smlouvě budoucí, kupní smlouvy, darovací smlouvy, směnné smlouvy, nájemní a podnájemní smlouvy, zástavní smlouvy, dohody o převodu podílu v bytových družstvech apod. Příprava podání na katastrální úřady, úschovy finančních prostředků i listin atd.

pracovní právo 

Sepis a revize smluv a dalších dokumentů- pracovní smlouvy, dohody o provedení práce, dohody o pracovní činnosti, interních předpisů ad. Vznik, změny a ukončení pracovního poměru. Řešení neplatného rozvázání pracovního poměru, řešení pracovních úrazů atd.

TRESTNÍ PRÁVO

Právní poradenství, příprava podání k soudu, včetně zastupování v řízení před soudy, rozvod manželství, úprava majetkových vztahů v souvislosti s rozvodem manželství, úprava vztahů k dětem v souvislosti s rozvodem manželství i po rozvodu, výživné a další.

CIZINECKÉ PRÁVO

 

Právní poradenství s řešením legalizace pobytu na území České republiky, sepis a podání žádostí ministerstvu vnitra (přechodný pobyt, dlouhodobý pobyt, trvalý pobyt atd.) včetně žádosti o azyl, jednání s úřady, nahlížení do spisu, sepis stížností, správní žaloby.


Informace pro spotřebitele
Česká advokátní komora byla dne 5.2.2016 pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR mimosoudním řešením spotřebitelských sporů pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem ze Smluv o poskytování právních služeb ( na základě zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele ve znění pozdějších předpisů). Internetová stránka tohoto pověřeného subjektu je www.cak.cz